برنامه افتتاحیه

جهت مشاهده افتتاحیه کیک نمائید.

تقویم

تقویم کلیه برنامه های این ماه را اینجا ببینید.

برنامه های روزانه

اطلاعات برنامه ها را اینجا ببینید.

ثبت نام کارگاه

جهت شرکت در کارگاه های هفته پژوهش ثبت نام کنید.

هفته پژوهش:

به نام خداوند جان و خرد

انسان هوشمند از هزاران سال پیش آموخته است که برای مانایی، زیستن و بهتر زیستن، راهی جز گسترش دانش و آگاهی خود از جهان و سپس تسلط بر آن ندارد. او ناگزیر بوده است که پیوسته مشاهده کند، فرضیه بسازد، بیآزماید، نتایج آن را تحلیل کند، دستاوردهای حاصل را به کار بندد و باز بر اساس مشاهدات نو فرضیه های جدیدتر بسازد و آنها را نیز بیآزماید.

در بستر این چرخه دائمی پژوهشی وکاربست نتایج آن به تدریج فنون نو خلق شده و ابزار جدید راه خود را به زندگانی انسان هوشمند باز کرده است.

امروزه نیز ما همچنان برای گسترش دانش و توسعه دایره اثرگذاری خود بر جهان و نیز تسلط بر جسم و روان خود، نیاز به مشاهده، پرسشگری ، فرضیه سازی، آزمودن، تحلیل نتایج و سپس در گامهای بعد ایده پردازی، ایجاد فناوری و ساخت ابزار داریم.

یکی از ریشه دارترین مسیرهای پژوهش در زندگانی بشر، پژوهش و ایجاد فناوری در حیطه سلامتی و به عبارت دیگر در علم پزشکی بوده است. اگرچه تاریخ مکتوب به چیزی در حدود شش هزار سال قبل یعنی دوران پس از اختراع خط باز می گردد اما شواهدی از سیر پیشرفت دانش پزشکی به روزگارانی بس دیرینه تر میرسد.

با این نگرش باید از خود بپرسیم که هم اینک چه وظیفه ای بر دوش ما جامعه پزشکی است؟ آیا ما باید به دانسته های پیشینیان خود بسنده کنیم و تنها علم موجود را به خوبی بیاموزیم و به کار ببندیم یا اینکه وظیفه ای والاتر بر دوش داریم؟

بی تردید با کمی اندیشه در باب تمدن نوین ایرانی اسلامی در می یابیم که مسئولیت و تکلیف بسط دانش پزشکی، ارتقاء مهارت ها و گسترش فناوری آن بر دوش تک تک ماست. ما وظیفه داریم علم پزشکی را گامی بیشتر به پیش برانیم تا بتوانیم انسانی تندرست تر در جهانی پاک تر داشته باشیم. در این راه ناگزیر از انجام پژوهش و توسعه فناوری هستیم.

معرفی هفته ای به نام هفته پژوهش برای این نیست که ما صرفاً در طی این هفته به جشن و پایکوبی و تقدیر و سپاس و یادآوری پژوهش‌های گذشته بپردازیم. هفته پژوهش با این هدف طرح شده است تا ما دستاوردهای خود را به چالش بکشیم و گام های درست و نادرست خویش را بهتر ارزیابی کنیم و راه آینده پژوهش را برای خود روشن تر سازیم و بدین سان نقشه ای فراهم آوریم تا در سال بعد با انگیزه و شور و اشتیاق بیشتر به پژوهشهای سازنده تر برای توسعه مرزهای دانش، پاسخگویی به نیازهای جامعه بشری و توسعه فناوری اهتمام ورزیم.

اینجانب هفته پژوهش را به تمامی دانشجویان و اساتید بزرگ و فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تبریک می گویم و آرزو می کنم بزرگداشت هفته پژوهش به مثابه جرقه ای کوچک در ذهن هر یک از ما میل و اشتیاق به مشاهده علمی، طرح پرسش و انجام پژوهش را شعله ور سازد و به روشن ساختن این مسیر در گام های بعدی بیانجامد.

 دکتر منصور سیاوش

                             با

                               پژوهش یار اصفهان باشیم
از ۱۳ تا ۱۹آذر منتظرتون هستیم...   

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزارجریب، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی دانشگاه، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۷۰-۳۷۹۲۳۰۶۰-۰۳۱ 

لینک های مفید:

سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ما در شبکه های اجتماعی: