Clone of برگزاری وبینار «هم اندیشی حوزه های پژوهشی و اجرا»

  • چ, ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۲۳:۴۵

..gh

وبینار «هم اندیشی حوزه های پژوهشی و اجرا» در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه  با حضور دکتر امیر منصور علوی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ی تغذیه ، دکتر مسعود سامی مدیرگروه علوم و صنایع غذایی ، و دکتر  عاطفه رضایی و دکتر زهرا اسفندیاری از متخصصان گروه علوم و صنایع غذایی  با مشارکت معاونت غذا و دارو و چند شرکت مطرح صنایع لبنی استان اصفهان، برگزار شد.
 در ابتدا دکتر علوی ، هدف از تشکیل این وبینار را بیان چالش ها و اولویت های پژوهشی و پیوند علم و صنعت بیان کرد. همچنین اظهار امیدواری نمود تا با همکاری بین همکاران معاونت غذا دارو و گروه علوم صنایع غذایی به فراخور توانمندی ها و تجهیزات موجود در دانشکده تغذیه بتوان در حل مشکلات صنایعی که با دانشکده در تعامل هستند گام هایی برداشته شود. سپس دکتر سامی، به بیان اهمیت صنایع لبنی در صنایع غذایی پرداخت و خواهان ارتباط عمیق تر صنعت و دانشگاه شد.
در ادامه خانم مهندس هادیان، مدیر اداره نظارت و کنترل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، و مهندس بدیعی، مسئول نظارت بر کنترل فراورده های لبنی، آشامیدنی و گوشتی از معاونت غذا و دارو حفظ سلامت در زنجیره غذای سالم و ایمن به جامعه را از مهمترین دغدغه های معاونت غذا و دارو نامیدند و مشکل یابی، تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی و قابلیت اجرا بودن پژوهش ها را در ارتباط تنگاتنگ با صنایع غذایی دانستند.