گردهمايي مجازي اساتيد دانشكده دندانپزشكي با رويكرد انتقال تجربيات پژوهشهاي باليني

  • ج, ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ - ۲۱:۱۱

.....

در نوزدهمين روز از اذر ماه پژوهش ٩٩
گردهمايي مجازي اساتيد دانشكده دندانپزشكي با رويكرد انتقال تجربيات پژوهشهاي باليني با حضور چهره هاي موفق دانشكده برگزار شد
در اين رويداد  اساتيد  در پاسخ به چگونگي برقراري تعادل در زندگي حرفه اي و فعاليت هاي باليني و انجام پژوهش به مواردي چون تقسیم و تنظیم زمان و کار يافتن ايده حين درمان و اموزش اشاره كردندتا هم پژوهشی و هم آموزشی نتایج خوبی داشته باشند. و اينكه همه پژوهش ها نتایجشان در بالین ظهور می کند. هر پژوهش مانند یک پازل هست که یک مشکل حتی کوچک را حل می کند
باید در پژوهش همکاری صمیمانه با همگروهی های خود وجود داشته باشد تا پژوهش به درستی انجام شود.
بايد تلاش شود تمام مراکز را همزمان با هم پیشرفت بدهیم. . اگر بتوانیم یک همکار بین المللی داشته باشیم و هم یک تحقیق خوب و دقیق انجام دهیم.
در زمبنه اخلاق در پژوهش یک هیات علمی باید اخلاق را در همه موارد از جمله آموزش، پژوهش و مدیریت رعایت کند
همچنين بيان شد: رشد و توسعه جوامع در گرو دانایی و دانش است و تنها از راه پژوهش حاصل می شود. هیچ آموزشی نخواهیم داشت اگر پژوهش های قبلی وجود نداشتندواگر افراد جوان موضوعاتی را انتخاب کنند که با محیط درسی آنها مرتبط باشد، بسیار موفق می شوند. و یا سیستماتیک ریویو را یاد بگیرند و ژورنال کلاب در آموزش این موارد خیلی موثر است.