کلیپ

کلیپ مصاحبه با اساتید دانشکده دندانپزشکی

  • س, ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ - ۲۰:۵۷

جهت دیدن و دانلود این کلیپ اینجا کلیک نمایید.

کلیپ مصاحبه با اساتید دانشکده پزشکی

  • ش, ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ - ۱۱:۱۵

جهت مشاهده و دانلود مصاحبه اینجا کلیک نمایید.

کلیپ مصاحبه با اساتید دانشکده بهداشت

  • ش, ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ - ۲۲:۳۲

جهت مشاهده و دانلود کلیپ اینجا کلیک نمایید.

کلیپ مصاحبه با اساتید دانشکده تغذیه

  • ش, ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ - ۲۳:۰۴

جهت دانلود و مشاهده کلیپ ها اینجا کلیک نمایید.

کلیپ مصاحبه با اساتید دانشکده توانبخشی

  • ش, ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ - ۲۳:۱۲

جهت مشاهده و دانلود کلیپ اینجا کلیک نمایید.

کلیپ مصاحبه با اساتید دانشکده مدیریت

  • ش, ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ - ۲۳:۴۷

جهت مشاهده و دانلود کلیپ ها اینجا کلیک نمائید.

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزارجریب، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی دانشگاه، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۷۰-۳۷۹۲۳۰۶۰-۰۳۱ 

لینک های مفید:

سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ما در شبکه های اجتماعی: