پژوهشگران چگونه با مخاطبان مختلف گفتگو میکنند؟

  • چ, ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ - ۲۲:۰۰
خلاصه : 
پژوهشگران چگونه با مخاطبان مختلف گفتگو میکنند؟ سه شنبه ۱۶ آذر دانشکده مدیریت

......