وبینار تیم سازی و روابط بین الملل

  • ج, ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ - ۲۲:۵۲

.....

در  آخرین روز آذر ماه پژوهش وبینار ارتباطات بین الملل و تیم سازی برگزار شد.
این وبینار  با هدف آشنایی با انواع روابط بین الملل در  حوزه فعالیت های پژوهشی انجام شد.  در این وبینار مراحل ایجاد تیم در سطوح بین الملل و اصول مهم در ایجاد و حفظ روابط تیمی بین المللی آموزش داده شد.
سخنران این وبینار دکتر زهراسادات رضاییان عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی بود.
این وبینار از ساعت ۱۳ آغاز و با استقبال پژوهشگران حوزه های مختلف پزشکی روبرو شد.
این وبینار سی ام آذرماه پژوهش با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.
سی ام آذر ماه آخرین روز آذرماه پژوهش است، اما پژوهش پایان ناپذیر است و با شعار با پژوهش ظرفیت بسازیم پژوهش همچنان ادامه دارد.