وبینار«نقدی بر آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیئت علمی»

  • س, ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ - ۰۷:۵۱

......

وبینار آموزشی گفتمان شاخص های کیفیت پژوهش و نقد سیاست های پژوهشی با «نقدی بر آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیئت علمی» با حضور آقای دکتر حسن اشرفی ریزی استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.
ابتدا استاد به نقد و بررسی مشکلات آیین نامه ارتقاء از نظر محتوایی پرداختند که از آن جمله می توان به  نگاه غالب کمی و از بالا به پایین در تدوین آیین نامه، تضعیف مجلات فارسی و پایگاه های استنادی جهان اسلام و... اشاره کرد .
ایشان در ادامه به بیان مشکلات اجرایی فرآیند ارتقاء  مانند عدم چابک بودن فرایند ارتقاء، یکدست نبودن فرایند ارتقاء در دانشگاه ها,  عدم آموزش کافی کارشناسان ارتقاء و نبود زمان کافی بین ابلاغ آیین نامه جدید و قدیم برای متقاضیان, پرداختند.
 در پایان نیز تغییر نگاه به ساحت علم از کمی به کیفی و نیز  توجه به ارزیابی کیفی پژوهشگران، شفاف کردن محتوا و فرایند ارتقاء، آموزش مداوم کارشناسان ارتقاء و کمک از متخصصان کتابداری پزشکی و... به عنوان  راهکارهای پیشنهادی بیان کرد.