نخستین دوره برنامه ملی رهبران نوآور جوان دانشگاه

  • چ, ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ - ۲۲:۰۰

......

نخستین دوره برنامه ملی رهبران نوآور جوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف آشنایی با مفاهیم، تئوری ها، مدل‌ها و همچنین سبک های رهبری و تقویت مهارت در توانمندسازی تیم همکار، ایجاد ارتباطات موثر و فن بیان، حل مسئله و تعارضات و تقویت عزت نفس برای مسئولیت پذیری بیشتر در ارتباط با محیط و جامعه و در مجموع ارتقا توانمندی در ایفای نقش رهبری در موقعیت های متفاوت طراحی شده است.در افتتاحیه این برنامه که در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ برگزار شد، ابتدا دکتر شقایق حقجو معاون تحقیقات و فناوری در ارتباط با هدف طراحی این برنامه صحبت کردند و تجارب خود در خصوص مدیریت و رهبری را برای شرکت کنندگان توصیف کردند.

در ادامه برنامه دکتر زهرا تیموری سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویان برنامه های مشابه را مرور کردند و دکتر علی بابایی مدیر برنامه جزئیات طراحی این دوره را برای شرکت کنندگان توضیح دادند.

این برنامه طی یک دوره ۶ ماهه با شرکت ۳۸ نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار خواهد شد.