راهکارهای خلق ارزش از دانش و نقش دانشگاهیان

  • ج, ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ - ۲۳:۵۳

....

در آخرین روز آذرماه وبینار با موضوع راهکارهای خلق ارزش از دانش و نقش دانشگاهیان در معاونت تحقیقات وفناوری برگزار شد که جهت مشاهده و دانلود این وبینار اینجا کایک نمایید.