دستاوردهای پژوهشی کووید ۱۹

  • د, ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۴:۳۶

دستاوردهای پژوهشی کووید ۱۹، دانشکده تغذیه و علوم غذایی

با گسترش پاندمی کووید ۱۹ در سراسر جهان، متخصصان و پژوهشگران در کل حوزه های علمی به تحقیق و بررسی پرداختند و نتایج آن را از طریق مجلات علمی و پژوهشی به اشتراک با سایر متخصصان گذاشتند. متخصصان دانشکده تغذیه و علوم غذایی نیز همگام با سایر پژوهشگران جهان، بر اساس پژوهش‌های خود به نتایج ارزشمندی دست یافته‌اند.

دستاوردهای پژوهشی کووید ۱۹ این دانشکده، در آذرماه پژوهش ۱۳۹۹ طبق جدول آمده است.

فایل پیوست: