برگزاری کارگاه ناگفته های پایان نامه

  • چ, ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ - ۲۰:۵۳

.....

کارگاه ناگفته های پایان نامه در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ لغایت ۱۷:۴۰ با حضور اساتید بزرگوار دکتر قنادیان،دکتر شفیعی،دکتر باخرد و دکتر اکبری برگزار شد.تعداد افراد شرکت کننده در این رویداد ۳۱ نفر بود.
در این برنامه ابتدا خانم دکتر صبا فقهی دانشجوی تخصص بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه انستیتو پاستور و فارغ التحصیل دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،مقاله ی پایان نامه ی خود را باموضوع  Coloning,Expression and purification of a truncated form of solubale IL-6 as a drug candidate for the treatment of autoimmune disease ارائه دادند.
سپس سه کلیپ تهیه شده از سه استاد بزرگوار گروه بیوتکنولوژی، دکتر شفیعی، دکتر اکبری و دکتر جهانیان با موضوع ارتقا سطح پژوهش پخش شد و پس از آن پرسش و پاسخ علمی اساتید از دکتر فقهی در راستای پایان نامه ی ایشان صورت گرفت و چالش های آزمایشگاهی این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت.
پس از پرسش و پاسخ اساتید، دانشجویان سوالات خود را پیرامون پایان نامه گروه بیوتکنولوژی و مقاله ی دکتر فقهی مطرح کردند. در این پرسش و پاسخ سوالاتی در راستای هزینه های پایان نامه بیوتک، توانایی های لازم برای اخذ پایان نامه با این گروه،زمان شروع پایان نامه، چگونگی اخذ پایان نامه مشترک گروه بیوتکنولوژی با گروه فارماکوگنوزی، درمان شناسی و فارماکولوژی مطرح شد‌.
همچنین اساتید پیشنهادات خود را در راستای پویا تر شدن طرح دانشجویی در دانشکده مطرح کردند.