برگزاری کارگاه آکادمیک رایتینگ

  • ش, ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ - ۲۲:۴۵

.......

روز شنبه ۲۲ آذر ماه کارگاه آکادمیک رایتینگ توسط آقای دکتر غلامرضا قاسمی از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۵ برگزار شد.
ایشان مباحثی از جمله  سبک های نوشتن، انواع متون و ویژگی های یک نویسنده ی خوب را ارائه کردند.
سپس درمورد لزوم نگارش مقالات به زبان انگلیسی بحث شد.
 در ادامه در مورد فلسفه ی علم، متدهای علمی و روش های حل مسئله صحبت و سپس شیوه ی مشاهده ی صحیح به منظور پژوهش کارآمد بیان شد.
در پایان جلسه, در مورد اهداف به کارگیری متدهای علمی بحث و تبادل نظر شد.