برگزاری وبینار "چگونه استاد راهنمای خود را بشناسم؟"

  • ش, ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ - ۲۲:۱۵

....

وبینار "چگونه استاد راهنمای خود را بشناسم؟" روز شنبه مورخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹  توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی و با حضور اساتید محترم دکتر ژاله ورشوساز عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس،دکتر علی جهانیان عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی،دکتر سید مصطفی قنادیان عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی،دکتر آزاده مصری پور عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی،دکتر قدمعلی خدارحمی عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی،دکتر محمدحسین اعرابی عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی،دکتر آزاده مقدس عضو هیئت علمی گروه داروسازی بالینی  برگزار شد.
این برنامه به منظور آشنایی دانشجویان با فیلد تحقیقاتی اساتید هرگروه برای انتخاب استاد راهنمای پایان نامه برگزار گردید. تعداد شرکت کنندگان در این رویداد ۴۱ نفر بوده و فیلد تحقیقاتی همه ی اعضای هیئت علمی دانشکده به تفکیک بررسی شد. در این برنامه دانشجویان با جزئیات کار پایان نامه در تک تک گروه های دانشکده آشنا شدند.  در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری قرآن جناب آقای حسین زمانی از دانشجویان دانشکده تلاوت شد و سپس به ترتیب اساتید گروه های تخصصی را مورد بررسی قرار داده و توضیحات مورد نیاز برای دانشجویان درباره ی اخذ پایان نامه با هر گروه و فیلد تحقیقاتی هر استاد به تفکیک داده شد.