برگزاری وبینار ملاحظات تغذیه ای بهداشت و فعالیت بدنی مرتبط با کووید-۱۹

  • ي, ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ - ۱۳:۵۲

در روز یکشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۲-۱۰ وبینار «ملاحظات تغذیه ای بهداشت و فعالیت بدنی مرتبط با کوید- ۱۹» توسط ریاست دانشکده تغذیه و علوم غذایی دکتر انتظاری با موضوع «ملاحظات تغذیه ای در کوید- ۱۹» برگزار شد. در این وبینار دکتر انتظاری در خصوص تغذیه سالم و خوراکی های مفید و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن(قبل از بیماری) مقابله با بیماری کوید- ۱۹ با مواجه شدن با بیماری و پس از آن مواقع درمان بیماری مطالب مفیدی بیان نمودند. همچنین ایشان در خصوص باورهای غلط راجع به تغذیه و مقابله با بیمارشدن سخنانی ایراد نمودند.