برگزاری وبینار عبور از چالش مطالعات کارآزمایی بالینی

  • چ, ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ - ۰۰:۳۳

....

روز دوشنبه ۲۴ آذرماه  وبینار «عبور از چالش مطالعات کارآزمایی بالینی» توسط دکتر غلامرضا عسگری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیر گروه تغذیه برگزار شد . ایشان در خصوص مباحثی از جمله طراحی انواع مطالعات، اهمیت مطالعات کارآزمایی بالینی، موانع و مشکلات پیش روی محققان در انجام کارآزمایی بالینی و از مشکلات حین اجرای مداخله مطالب علمی خود را ارائه داد.
در ادامه مبحث مطالعات در شرایط بحرانی کرونا و عبور از چالش مطالعات کارآزمایی بالینی را بیان کرد .
 دوره قرنطینه متغیر و غیر قابل پیش بینی و در دسترس نبودن بیماران به دلیل پیک های متعدد کرونا، تعطیلی مراکز درمان و اختصاص آنها به بیمارن کرونایی و خطر ابتلای بیماران در طول مطالعه به کرونا و عدم پیروی از پروتکل و در نهایت مطالعه به دلیل ترس از کرونا موضوعات دیگری بودند که در این وبینار مطرح شد.