برگزاری وبینار شناخت انواع مجلات علمی

  • د, ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۰۸:۵۰

روز یکشنبه دوم آذرماه ،  وبینار شناخت انواع مجلات علمی توسط کارشناس ارشد علم سنجی و مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی آقای علی نوروزی  ارائه گردید.
در این وبینار دسته بندی انواع مجلات علمی معرفی شدند و همچنین به بیان  شیوه های جست و جوی مجلات علمی و پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی تخصصی بین المللی پرداختند.

لینک کارگاه:
Http://eclass.mui.ac.ir/b/nur-r3q-x67