برگزاری وبینار ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

  • ج, ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ - ۲۱:۰۳

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، چهارشنبه ۱۷ آذر، وبینار ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در پنجمین روز هفته پژوهش ۱۴۰۰ ، کاری مشترک (دکتر مهشید  گیوی)  از مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و ( دکتر حسین باقریان)، از مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰/ برگزار شد.
دکتر گیوی، در وبینار ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، گفت: ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت سیستم های سازمان یافته برای جمع آوری ذخیره سازی تحلیل و انتشار مستمر و منظم اطلاعات مربوط به یک بیماری یا پیامد خاص در یک جمعیت و بستری جغرافیایی مشخص است و در دست داشتن نظام ثبت اطلاعات بیماران و تحلیل مستمر و سیستماتیک داده های منتج پیش نیاز ارتقاء کیفیت خدمات درمانی آنی و پژوهشهای کاربردی در این زمینه است.
از این رو بدون وجود اطلاعات معتبر با کیفیت دقیق به موقع و کامل امکان مدیریت ثمربخش و کارساز وجود نخواهد داشت و بدیهی است استفاده صحیح مدیران از اطلاعات بهتر منجر به ارائه خدمات بهتر و نهایتاً ارتقاء سطح سلامت خواهد شد پیشرفت و موفقیت در کنترل بیماری ها در کشورهایی که مرتب اطلاعات بیماران را ثبت کرده و با بررسی نتایج اقدامات درمانی را اصلاح می نمایند که خود موید لزوم طراحی و اجرای این اقدام در کشور ما نمی باشد. 
دکتر گیوی، گفت: طبق آخرین اعلام اولویت های تحقیقی طراحی، راه اندازی و اجرای نظام ثبت بیماران از اولویت‌های سازمان بهداشت جهانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و به تبع آن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.