برگزاری وبینار تفکر خلاق

  • چ, ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۲۳:۴۴

....

پرورش تفکر خلاق عنوان یکی دیگر از وبینارهای یازدهمین روز اذر ماه پژوهش بود که با حضور ۱۱۵ نفر از علاقمندان پژوهش وخلاقیت و با تدریس خانم دکترحقانی برگزار شد.  در این وبینار راههای پرورش خلاقیت و نواوری از منظر پژوهش مورد بحث قرار گرفت.