برگزاری وبینار بررسی مصادیق خطاهای اخلاقی در پژوهش

  • چ, ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ - ۲۰:۴۰

...

به گزارش روابط عمومی دانشکده ی پرستاری ، در روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ، وبینار بررسی مصادیق خطاهای اخلاقی در پژوهش، به صورت آنلاین توسط دکتر محسن شهریاری، عضو هیات علمی گروه آموزشی پرستاری سلامت بزرگسالان دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
در این وبینار، دکتر شهریاری، با اشاره به اهمیت فراوان ضرورت اجرای اخلاق در پژوهش در رشته های علوم پزشکی به دلیل ماهیت ارتباط با انسان، گفت: حاصل یافته ها و نتایج پژوهش، هم به فرد، هم به محیط، هم به جامعه و هم به خود حرفه مربوط می شود و عدم رعایت موازین اخلاقی می تواند تبعات متعددی بر فرد، جامعه و محیط داشته باشد.    
در ادامه وبینار بررسی مصادیق خطاهای اخلاقی در پژوهش، عضو هیات علمی گروه آموزشی پرستاری سلامت بزرگسالان، توصیه نمود که اعضاء هیات علمی، می بایستی با موضوعات غیر اخلاقی که مراحل انجام پژوهش را تحت الشعاع قرار می دهد، آشنا شوند.

فایل پیوست: