برگزاری وبینار بررسی متاآنالیز مطالعات کیفی

  • چ, ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ - ۰۰:۳۵

....

در آخرین روزهای آذرماه پژوهش، برای اولین بار در دانشگاه، بررسی متاآنالیز مطالعات کیفی، توسط دکتر فریبا طالقانی، استاد تمام گروه آموزشی پرستاری سلامت بزرگسالان، به صورت وبینار در روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه برگزار شد.
در این وبینار محققین با مطالعه متاآنالیز کیفی و مفاهیم مربوط به آن آشنا شدند.
گفتنی است تا کنون کارگاه‌ها و وبینار های متعددی در زمینه متاآنالیز مطالعات کمی برگزار شده است و وبینار یاد شده برای اولین بار در دانشگاه علوم‌پزشکی متبوع برگزار شد.