برگزاری وبینار آینده صنعت داروسازی

  • ي, ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ - ۲۰:۳۶

وبینار آینده صنعت داروسازی روز یکشنبه ۱۴ آذرماه توسط دانشکده داروسازی و با ارایه آقای دکتر محمدرضا کاظمعلی برگزار گردید. در این وبینار ضمن مروری بر شرایط کنونی صنعت داروسازی، در خصوص زمینه های رو به رشد، ترند جهانی صنایع دارویی و فناوریهای نوظهور در این صنعت از جمله نقش هوش مصنوعی در توسعه داروهای نوین صحبت شد.