برگزاری وبینار آموزشی نرم افزار MAXQDA 2020

  • ش, ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۵۵

وبینار آموزشی نرم افزار MAXQDA 2020، در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ با ارائه خانم دکتر عتیقه چیان عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار گردید.. در این وبینار تاریخچه نرم افزار، محیط نرم افزار  و قابلیت های آن، نحوه ورود مستندات به نرم افزار، ویرایش مستندات، کدگذاری مستندات، ادغام و یا جابجاکردن کدها، ایجاد یادآور، نحوه جستجو، نحوه بازیابی اطلاعات از متون کدگذاری شده و نحوه خروجی گرفتن از نرم افزار ارائه شد. در این وبینار حدود ۱۲۰ نفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان شرکت کردند.