برگزاری وبینار آموزشی "مراحل اخذ مجوز محصول در حوزه پزشکی"

  • پ, ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۰۱:۴۳

وبینار آموزشی "مراحل اخذ مجوز محصول در حوزه پزشکی"  در روز سه شنبه۱۶ آذرماه، توسط خانم دکتر رمضانلو و خانم مهندس فرخی و خانم مهندس امینی با بیان مطالب جامع مراحل اخذ مجوز محصول در حوزه داروهای طبیعی،مکمل ها و داروهای شیمیایی و مراحل اخذ مجوز محصول در حوزه تجهیزات پزشکی برای پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  برگزارشد.

در این وبینار مباحث :                              
  ۱. مراحل صدور پروانه ساخت 
  ۲. ملزومات دارویی
 ۳. مقررات و ضوابط اخذ مجوز داروهای گیاهی

  ۴.نمودار سازمانی اداره کل تجهیزات  

 ۵. خرید تجهیزات پزشکی
۶. موسسات همکار

  و.......  

    مطرح شد و در انتها به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.