برگزاری وبینار آموزشی تعامل با صنعت و جامعه

  • ي, ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ - ۱۰:۱۲

وبینار آموزشی تعامل با صنعت و جامعه در روز چهار شنبه۱۷ آذرماه، توسط آقای دکتر صادقی در خصوص چگونه هزینه تحقیقات را از صنعت تامین کنید؟ و چگونه گرنت ارتباط با صنعت دریافت کنید ؟ برای پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  برگزارشد.                                                  در این وبینار مباحث :

 ۱. ارتباط با صنعت

۲. گرنت ارتباط با صنعت

۳. سامانه ساتع وزارت علوم

۴.جست و جوی نیازمندی ها

۵. طرح تاپ وزارت صمت  

  و.......

مطرح شد و در انتها به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.