برگزاری وبینارپژوهش های نظامند منجر به Action Research

  • ج, ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ - ۱۹:۰۳

....

به همت معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي و همكاري معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه در روز پنج شنبه سیزدهم آذرماه از ساعت ١٤-١٦ وبينار پژوهش هاي نظام مند با تاكيد بر آشنابي محققين و علاقمندان با اقدام پژوهشی Action Research توسط دو نفر از اساتيد مركز مديريت مطالعات توسعه و آموزش پزشكي خانم ها دكتر يماني و دكتر جمشيديان برگزار گرديد. اين وبينار مورداستقبال اعضاء هيئت علمي ، محققين و كارشناسان پژوهشي قرار گرفت. در  پايان وبينار به سوالات شرکت کننده گان پاسخ داده شد