برگزاری وبينار Data Quality Disease Registry Studies

  • ش, ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ - ۲۲:۳۶

....

در آخرين هفته از آذرماه پژوهش ، در روز شنبه ٢٢آذرماه از ساعت ١٠-١٢ ،وبينار Data Quality Disease Registry Studies با هدف آشنايي اساتيد و پژوهشگران محترم با اهميت  ثبت بيماريها و پيامدهاي سلامت  و نمونه اي از رجيستري انجام شده در مركز تحقيقات قلب و عروق  توسط خانم دكتر گيوي و آقاي دكتر خسروي عضو هیات علمی گروه قلب دانشکده پزشکی برگزار گرديد.
اين وبينار با تلاش معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي و همكاري معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه برنامه ريزي شده بود و مورد استقبال اعضاء هيئت علمي علوم پايه و باليني  ، علاقمندان عرصه پژوهش و بهداشت و درمان قرار گرفت. در  پايان وبينار به سوالات شركت كنندگان پاسخ داده شد