برگزاری همایش تعالی در پژوهش

  • چ, ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ - ۲۰:۴۷

...

همایش تعالی در پژوهش روز پنج شنبه ۲۰/۹/۱۳۹۹ از ساعت ۱۲-۸ صبح در تالار رویش و با حضور خانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه، خانم دکتر حق جوی جوانمرد  معاون محترم تحقیقات و فناوری، آقای دکتر قانعی دبیر محترم ستاد توسعه  زیست فن آوری، خانم دکتر کلیشادی رییس محترم پژوهشکده غیر واگیر و خانم دکتر صراف زادگان رییس پژوهشکده قلب و عروق و استاد ممتاز دانشگاه و جمعی از روسای دانشکده ها، معاونین پژوهشی دانشکده ها، مجریان طرح های تحقیقاتی و مدیر محترم توسعه و ارزیابی تحقیقات به شیوه حضوری و مجازی برگزار شد.
 ریاست محترم دانشگاه، ضمن قدردانی از برگزاری برنامه های آذر پژوهش علی رغم وجود کووید ، به نقش "الگو سازی در پژوهش" اشاره و تاکید نمودند در معرفی افراد برگزیده حوزه پژوهش، علاوه بر شاخص های کمی، ظرفیت ها و تغییرات ایجاد شده ناشی از پژوهش به عنوان معیارهای تعالی در پژوهش مدنظر قرار گیرد.
سپس سرکار خانم دکتر شقایق حق جوی جوانمرد علاوه بر سخنانی درخصوص نقش جایزه ها در توسعه علمی بیان داشتند که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر کیفیت، اثرگذاری و ظرفیت سازی به عنوان ابعاد تعالی در پژوهش جوایزی را از سال ۱۳۹۷ معرفی نموده است که بر اساس معیارهایی مانند توسعه ظرفیت نیروی انسانی، تیم سازی، توانمند سازی، حمایت ویژه از اعضای هیات علمی سرآمد، پرورش نخبگان، تقویت شبکه بین المللی ، زمینه جذب نخبگان خارج از کشور و توسعه ارتباطات بین رشته ایی تدوین شده اند. از جمله مهمترین این جوایز
گرانت ابن سینا،  گرانت مریم میرزاخانی،  گرانت حکمی، گرانت امیرکبیر و  گرانت رویش هستند.
در این نشست برندگان اولین دوره گرانت کلان پروژه مریم میرزاخانی سال ۱۳۹۷ ، خانم دکترافسانه یگدانه،آقای دکتر رضا رضایتمند، آقای دکتر علیرضا رحیمی و خانم دکترنسیم دادادشی به ارائه گزارش طرح های خود پرداختند همچنین خانم دکتر نضال صراف زادگان، آقای دکتر مریخی به نیابت از خانم دکتر آلاله قیصری،  خانم دکترمهین هاشمی پور، خانم دکتریلدا کاظمی،  خانم دکترفیروزه معین زاده،  خانم دکتر پردیس نعمت الهی بعنوان برندگان گرانت شورای پژوهشی طرح های بالینی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ گزارش مختصری از طرح های خود را ارائه نمودند. سپس برندگان گرانت کلان پروژه ابن سینا سال ۱۳۹۷ ، آقای دکتر محمد حسن امامی،  آقای دکتر رسول صالحی،  آقای دکتر حسین ربانی به اختصار به معرفی طرح های خود پرداختند.  
همچنین مدال برندگان فراخوان حکمی سال ۱۳۹۸ توسط اعضای محترم پنل به آقای دکترسید محمد حسین روحانی عضو محترم هیات علمی دانشکده تغذیه و خانم دکتر نضال صراف زادگان رئیس محترم پژوهشکده قلب و عروق و مدال برنده فراخوان میرزاخانی سال به خانم دکتر لاله شریعتی عضو هیات علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی اهدا شد.