برگزاری نشست صمیمانه مدیران حوزه معاونت تحقیقات و فناوری با دانشجویان

  • ش, ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ - ۰۱:۴۵

در روز پنج شنبه ۱۸آذرماه هفته پژوهش, نشست صمیمیانه دانشجویان با مسوولین و مدیران حوزه های معاونت تحقیفات و فناوری دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.
در این وبینار خانم دکتر کلیشادی مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه ، خانم دکتر مرتضوی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ، آقای دکتر سلیمانی مدیر واحد علم سنجی وخانم دکتر زرگر مدیر واحد فناوری ، آقای دکتر شهریاری مدیر واحد اخلاق ، آقای دکتر محمدی هیات علمی دانشکده پزشکی پاسخگوی سوالات و مشکلات مطرح شده از سوی دانشجویان بودند. در این برنامه خانم لاویان از دانشکده داروسازی در خصوص مشکلات  تجهیزات و مواد آزمایشی و ایمنی در آزمایشگاه ها  صحبت کردند.
خانم خوشگفتار دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی در خصوص مشکلات مالی کمیته تحقیقات دانشجویی، وبسایت پژوهشیار و طرح های تحقیقاتی مواردی را بیان کردند.
همچنین آقای پارسا نماینده دانشجویان دکتری در خصوص هزینه پایان نامه ها و فرآیند اجرای آن و تعداد زیاد چاپ مقاله برای دفاع چالش هایی را بیان کردند. 
مسوولین مربوطه  در خصوص هر کدام از این مباحث, توضیحاتی را ارائه کردندو پیشنهادات ارزشمندی نیز بیان شد.