برگزاری اولین مراسم اعطای گرنت مرکز تعالی ابن سینا

  • ج, ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ - ۲۳:۱۳

 

 

 

 

 

 

 برگزاری مراسم اعطای گرنت مرکز تعالی ابن سینا و رباتیک در حوزه علوم زیستی

جهت مشاهده و دانلود کلیپ اعطای گرنت مرکز تعالی ابن سینا اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده و دانلود  فیلم ارائه آقای دکتر مهدی توکلی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده و دانلود  فیلم ارائه آقای دکتر علی حسن زهرایی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده و دانلود  فیلم ارائه آقای دکتر امیر لهراسبی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده و دانلود  فیلم ارائه خانم دکتر نغمه مؤیدیان اینجا کلیک نمایید.