حلقه های گفتگو

  • پ, ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ - ۰۲:۵۵

یک رویداد جذاب برای کسانی که عاشق بحث و گفتگو هستند اما نه هر بحثی! چند نفر از پژوهشگران دانشگاه و محققین خارج از دانشگاه، پیشنهاد داده اند که درباره چند موضوع بنشینیم و گفتگو کنیم: موضوعاتی که خیلی از ماها هنگام تحقیق یا نگارش درباره نتایج پژوهشمان به آنها برمی خوریم، یا وقتی داریم به انجام یک پژوهش فکر می کنیم یا حتی از کسانی هستیم که از نتایج پژوهش های دیگران می خواهیم استفاده کنیم و در زندگی مان تاثیر می گذارند. می خواهیم متوجه شویم آیا داریم راه را درست می رویم و برای خودمان ذوق کنیم :) ، یا نه، باید یک چرخش اساسی در مسیر پژوهشمان، برداشت هایمان از نتایج یا حتی تقاضاهایمان از محققین ایجاد کنیم؟ هرکدام از حلقه های گفتگو، درباره یک موضوع مرتبط با پژوهش است و یک راهنما دارد. گروهمان از ۱۰ تا ۱۲ نفر تشکیل می شود که میتوانید طریق سامانه زیر ثبت نام و برای خودتان در اتاق های گفتگو، صندلی رزرو کنید:

 

فرم ثبت نام