بینشانه

ورود به صفحه بینشانه

فرم ثبت نام

۲۲ آذر ماه

۸ الی ۱۳

تالار شریعتی

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزارجریب، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی دانشگاه، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۱۰ 

لینک های مفید:

سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ما در شبکه های اجتماعی: