"بينشانه"
يك رويداد جذاب و متفاوت در زمينه هاي مختلف علمي...
فرصتي مناسب براي ديدار با اساتيدي كه متفاوت مي بينند و مي انديشند!

همه كساني كه در پي داشتن بينشي متفاوت هستند در "بينشانه" دعوت اند.
منتظر شما هم هستيم...

"فرا بگيريم، فراتر برويم"

زمان: ٥شنبه ۲۸ آذر ۹۸، ساعت ٨-۱۲
مكان: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، تالار دكتر شريعتي

هزینه ثبت نام : ۲۰هزار تومان

                                                                             

***** تا ۲۵ اذرماه فرصت دارید با استفاده از کد : stu.bineshane98 از ۵۰ درصد تخفیف دانشجویی استفاده کنید.

شرکت برای عموم ازاد است.

زمان برگزاری: ۲۸ اذرماه از ساعت ۸ الی ۱۲ 

 

ثبت نام در: https://evnd.co/eLWSm