بانی شو

  • د, ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۱۸:۲۰

بانی شو چیست؟

بانی شو یک رویداد پژوهشی است، که قصد دارد اطلاعات شما را به دانش تبدیل کند، زیرا هرچند اطلاعات رکن مهم در تصمیم گیریهاست، اما زمانی موثرتر خواهد بود که مدون و تبدیل به دانش شود، با این توصیف هر فرد اطلاعات بیشماری در اختیار دارد که می تواند تبدیل به دانش شده و با به اشتراک گذاری آن سایر افراد از آن بهرمند شوند. آیا می دانید؟ بیان تجربیات، ذکر مشاهدات ، واگویی رویدادها، شرح گزارشات علمی، ذکر خاطرات، به تصویر کشیدن خلاقیت، نوآوری، موفقیت و.... هر کدام می توانند، یکی از  راههای تولید و اشتراک دانش پنهان به دانش آشکار محسوب شود. اشتراک و انتقال دانش تنها در صورتی با حداکثر اثربخشی اتفاق خواهد افتاد که از تکنولوژی مناسب استفاده شود. تکنولوژی که دانش را در هر مکان، هر زمان و به هر شکل و قالب در دسترس قرار دهد. بر این اساس بانی شو امکانی را برای شما فراهم کرده است تا از طریق یک ویدوئی کوتاه دانش خود را به اشتراک گذارید.

ورود به صفحه بانی شو