• معاونت تحقیقات و فناوری
    دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
    تقدیم می کند.
    رویداد آذرماه پژوهش
    «پایان رویداد»

آذرماه پژوهش:

پارسال یه ماه آذر فوق العاده را کنار شما تجربه کردیم... میخواستیم یه جو نشاط توی دانشگاه ایجاد کنیم و پژوهش را از او جو خشک و رسمی همیشگی خارج کنیم... تجربه فوق العاده‌ای بود. توی این یک ماه همو شناختیم، با هم حرف زدیم، با هم شاد شدیم و خلاصه پارسال ماه آذر، ماه سنجاب بکار بود و در جای جای دانشگاه با همدیگه پژوهش کاشتیم... امسال گفتیم بیایم پژوهش‌هامونو کاربردی‌تر کنیم...

اصلاً ببینیم مشکلات عرصه‌هامون چیه و برای حل مشکلاتمون پژوهش کنیم و این شد که امسال تصمیم گرفتیم پژوهش را به عرصه ببریم... امسال آذرماه پژوهش فقط مخصوص دانشگاه نیست، بلکه همه‌‌ی عرصه‌های علوم پزشکی می‌تونند برای یه ماه آذر فوق‌العاده با ما مشارکت داشته باشن...

از ۲ تا ۲۸ آذر منتظرتون هستیم...   

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزارجریب، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی دانشگاه، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۷۰-۳۷۹۲۳۰۶۰-۰۳۱ 

لینک های مفید:

سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ما در شبکه های اجتماعی: